Mesures de govern per la transformació digital de l'Ajuntament de Barcelona. Les mesures de govern que trobareu en aquest enllaç, són instruments d'informació generats per la Comissionada de Tecnologia i Innovació Digital de Barcelona per compartir la política, l'estratègia i el procés d'implementació de la transformació digital de l'Ajuntament de Barcelona.

Guia per gestionar projectes de Programari Lliure. La següent guia concreta la política d’ús i desenvolupament de programari lliure i de codi obert establerta al punt anterior en un conjunt de mesures i recomanacions que han de guiar al personal de l’IMI en la gestió diària de projectes basats en programari lliure, en aspectes com: la cerca i disseny de solucions, la contractació de serveis, el desenvolupament, implantació i manteniment de sistemes d’informació, així com la participació en comunitats obertes.

BIMA img

BIMA és una aplicació DAM desenvolupada per organitzar i gestionar actius d'imatges digitals, amb funcionalitats de catalogació, indexació i cerca avançada. Les imatges s'organitzen a partir d'àlbums i galeries (una imatge pot pertànyer exclusivament a un àlbum, així com a diverses galeries). L'accés a les imatges depèn del perfil d'usuari i de les assigències a la galeria o àlbum. L'aplicació és multilingüe (tant en la interfície com en el suport de metadades - títols, descripcions, paraules clau, taxonomies). Totes les fotografies i galeries es poden consumir a través del servei web (REST), facilitant la integració i la gestió centralitzada de la informació.

Repositoris
Bústia Ètica i de Bon Govern img

La Bústia Ètica i de Bon Govern és un canal segur que permet la participació anònima de la ciutadania per conèixer qualsevol acció o omissió contrària als principis del bon govern i així reforçar la gestió pública.

Proposada i creada per l'organització independent Xnet, ha estat desenvolupada i implementada per l'Ajuntament de Barcelona com a extensió del programari Globaleaks, desenvolupat per el 'Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights'.

Repositoris
DECIDIM img

Plataforma web de democràcia directa i participativa basada en el marc decidit

Repositoris
Open Data BCN img

Open Data BCN és el portal de dades obertes de l’Ajuntament de Barcelona i el principal lloc de l’organització on trobar informació en formats reutilitzables, permetent així el seu accés per al bé comú i per al benefici de persones i entitats interessades. El seu catàleg de dades utilitza el programari CKAN (Python) sobre el que s’han desenvolupat les extensions opendatabcn per a personalitzar la seva aparença i ampliar funcionalitats i federagobes per a la federació de les seves dades amb el portal estatal i europeu.

Repositoris
OSAM MÒDULS img

L’OSAM es l'Oficina de Serveis al Mòbil de l'Ajuntament de Barcelona. Des de l’OSAM es proporcionen mòduls per a realitzar un conjunt de tasques comunes a totes les aplicacions municipals publicades per l'Ajuntament de Barcelona.

Control de Versions (iOS/Android):

Aquest mòdul permet, de forma parametritzada, alertar a l’usuari que la versió de l’aplicació que s’està executant és obsoleta. El mòdul permet fer-ho com una recomanació o bé, fent obligatori la seva actualització per a poder continuar utilitzant el producte. També permet redirigir a un element extern en cas de discontinuïtat del producte.

Control de valoracions (iOS/Android)

Es tracta d’un mòdul que té per funcionalitat el següent: mostrar a partir d’una periodicitat específica i/o d’un nombre determinat d’execucions, un modal que convida a l’usuari a valorar l’aplicació al market corresponent.

Repositoris
PICS img

Aquesta és la interfície de la webapp Punts d'interès de ciutat, inicialment desenvolupada per Metodian per a l'Ajuntament de Barcelona. Es crea amb Ionic 2, un marc que treballa a la part superior de AngularJS. L'estructura del directori és l'estàndard iònic, dividint els fitxers de pàgina (cada pàgina en una carpeta amb fitxers de plantilla SCSS, TS i HTML) i proveïdors.

Repositoris
qVista img

qVista és una eina construida sobre l'API de Qgis, per simplificar l'ús d'informació territorial de Barcelona amb especial èmfasi en serveis técnics i equips gerencials.És un projecte desenvolupat pel Departament de Sistemes d'Informació Territorial de l'Institut Municipal d'Informàtica de l'Ajuntament de Barcelona.

Repositoris
Sentilo img

Sentilo és una plataforma open source de sensors i actuadors dissenyada per encaixar en l'arquitectura Smart City de qualsevol ciutat que persegueixi l'obertura i la fàcil interoperabilitat de les seves dades de ciutat. Sentilo és la peça de l'arquitectura que aïlla la capa de sensors desplegats a tota la ciutat i les aplicacions que es desenvolupen per explotar la informació generada per aquests.

Per tal d'evitar les solucions verticals, Sentilo està dissenyada com a una plataforma transversal que té per objectiu la compartició d'informació entre sistemes heterogenis i la integració senzilla d'aplicacions heretades. En aquest sentit, Sentilo ofereix:

  • Un front-end pel processament de missatges, amb una API REST senzilla.
  • Una consola d'administració per configurar el sistema i gestionar el catàleg de sensors i actuadors.
  • Una base de dades en memòria, destinada a proveïr serveis en alta disponibilitat.
  • Una base de dades no SQL, per tal d'obtenir un sistema més flexible i escalable.
  • Un visor universal com un punt d'inici pels visualitzadors de negoci específics.
  • Un mòdul bàsic d'estadístiques que registra i mostra els indicadors bàsics de rendiment de la plataforma.
  • Una arquitectura de components extensible, per ampliar la funcionalitat de la plataforma sense modificar el nucli del sistema. Sentilo comença amb un conjunt inicial d'agents: un per a l'exportació de dades a bases de dades relacionals i un altre per processar alarmes internes basat en regles bàsiques.

Podreu trobar més informació sobre el projecte Sentilo a la següent pàgina web

Repositoris
VINCLES img

Vincles BCN és un nou servei del Departament de Serveis Socials de la Ciutat de Barcelona que ens ajuda a mantenir-se en contacte amb els nostres majors. Vincles BCN us permet fer videocalls a la tercera persona, enviar-los vídeos, fotos i suggerir reunions. Per activar aquesta aplicació, un membre sènior de Vincles ha de proporcionar un codi d'accés a la seva xarxa.

Repositoris